Att vara elev

När du går hos oss på Nicolaiskolan får du mer än undervisning. Vi vill att du ska lyckas. Därför finns flera olika yrkeskategorier hos oss som ger dig hjälp och stöd om du behöver det. Du kan även påverka din skolgång genom att engagera dig i vår elevkår.

Elevhälsa

Hos oss på Nicolaiskolan finns ett team bestående av kurator, skolpsykolog, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare. De finns här när du inte mår bra, men deras största uppgift är att jobba förebyggande för att du ska bevara och förbättra både din kroppsliga och själsliga hälsa, och ger dig råd och stöd så att du skapar dina egna sunda levnadsvanor.

Kurator

Vår kurator finns till för dig som behöver någon att prata med. Kanske har du problem i skolan, kompisar, på hemmaplan eller bara behöver råd i en fråga. Tveka inte att kontakta Mona. Hon har tystnadsplikt.

En del av Helsingborgs stads skolor

Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skollläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst med hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Säg hej till vår elevhälsa

Dina studier

Kanske behöver du få några tips om studieteknik för att lyckas med dina studier? Ibland räcker inte den vanliga pedagogiken till. Då hjälper specialpedagogen på skolan till att ta bort de hinder som gör att eleven har svårt att klara sina studier. Hos oss på Nicolaiskolan vill vi att du ska lyckas med ditt skolarbete. Vi kan ge dig olika knep för att komma över inlärningströsklar och bryta onda spiraler när studierna känns motiga.

Vi har specialpedagogisk kompetens för dig som är i behov av särskilt stöd och det kan också innebära personlig handledning.

Här kan du få hjälp med:

  • att skapa en struktur och planering av dina skoluppgifter
  • att använda lärverktyg som finns i din dator (stavningsprogram, uppläsningsprogram, DAISY m.m.)
  • att hitta en lugn plats att arbeta på
  • att låna inlästa läromedel och böcker
  • att få göra dina prov i lugn och ro
  • att diskutera studieteknik och läsförståelse

Elevkåren

Om du vill ha mer inflytande på din skolgång kan det vara bra att gå med i Nicolaiskolans elevkår. Elevkåren verkar för att skapa en mer givande skoltid för alla elever. Kåren har ett nära samarbete med skolan, och via din elevkår kan du påverka både undervisning och arbetsmiljö.

Elevkåren bestämmer själv vilka frågor som ska drivas, och vilka aktiviteter man vill genomföra. Förutom att påverka undervisning och arbetsmiljö så är elevkåren även engagerad i att skapa tillfälle för fest och avkoppling. Det handlar om allt från film, stickning och bullbak till att planera insparkar, stora tävlingar, konserter och mycket annat.

Det bästa med elevkåren är att det som du vill skall hända händer, det enda du behöver göra är att engagera dig. Ta chansen att vara delaktig i elevkåren under din tid på gymnasiet och det kommer att ge dig fantastiska upplevelser, nya vänner och fina minnen från din utbildning.

Vägledning

Funderar du på vad du vill jobba med längre fram? Ska du plugga vidare eller börja jobba direkt? Vad finns det för möjligheter och vad passar dig bäst? Här finns våra studie-och yrkesvägledare till din hjälp.

Studie- och yrkesvägledaren tittar på just din situation och visar på vilka alternativ du har. Det kan handla om att hjälpa dig att hitta information för fortsatta studier, eller hitta lösningar vid studiesvårigheter, programbyten, kursbyten och liknande.